telefooncentrales

Sonal telefooncentrales

Satellietcommunicatie Inmarsat

International Maritime Satellite Organisation is een internationale organisatie die in 1979 is opgericht voor de communicatie vanaf schepen met de wal. Tegenwoordig wordt Inmarsat ook gebruikt voor landmobiele communicatie.

Inmarsat maakt gebruik van satellieten in een geostationaire baan om de aarde. Inmarsat heeft 9 satellieten, waarvan de 4 Inmarsat-3 satellieten voor de communicatie worden gebruikt. De rest wordt gebruikt als reserve of voor verhuurde capaciteit. De satellieten hebben de volgende bedekkingsgebieden:

· Atlantische Oceaan - West
· Atlantische Oceaan - Oost
· Indische Oceaan
· Grote Oceaan

Hiermee wordt, op de polen na, de hele wereld bedekt. De satellieten maken gebruik van kleinere bedekkingsgebieden, zogenaamde spot beams, om in sommige gebieden meer capaciteit te kunnen leveren of diensten te kunnen leveren aan kleinere terminals.