VHF installatie op het eilandje

Dienst Stadshaven Antwerpen

Sinds 1 januari 2016 heeft de stad Antwerpen het beheer van de wateroppervlakken op het Eilandje overgenomen van het Havenbedrijf Antwerpen.  Dit is een gevolg van een aangepast gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat in 2014 werd bekrachtigd door de Vlaamse regering. Het gebied rond het Bonapartedok, Willemdok, Kempisch dok, Kattendijkdok, Houtdok en Asiadok vormen hierdoor stedelijk gebied en vallen aldus onder de bevoegdheid van de stad Antwerpen voor het ligplaatsbeheer, de veiligheid en het politionele luik.

Deze overname noopte de dienst stadshaven tot een aantal investeringen, en aldus werd door de dienst een tender uitgeschreven voor het leveren, plaatsen en in gebruik stellen van VHF-zendapparatuur.  Deze apparatuur bestond uit twee onderdelen: een maritieme communicatie installatie en AIS viewer met logboek software welke diende te worden geïnstalleerd in het bureel van de dienst stadshaven, aangevuld met maritieme portofoons voor het operationeel personeel.

Kwaliteit en betrouwbaarheid zouden de belangrijkste leidraad zijn in het beoordelen van de offertes.

Na het doorlopen van de onderhandelingsprocedure werd uiteindelijk Sonal aangeduid als partner voor het uitvoeren van dit project.  Naast de installatie van de apparatuur zouden zij ook het plaatsen van de vereiste bekabeling en de centrale antenne voor hun rekening nemen.

Stadshavenmeester Werner Weijts: “Onze keuze voor Sonal werd vooral gemotiveerd door hun sterke positie op het vlak van Radio over IP (RoIP). Dit digitale protocol biedt meer uitbreidingsmogelijkheden, zorgt voor aanzienlijk minder kwaliteitsverlies tussen de antenne en de zender, en vereiste minder ingrijpende bekabeling. Dit laatste was vooral interessant als je weet dat de antenne wordt geplaatst op het dak van het Felixpakhuis, een voormalige opslagplaats die sinds 1976 de status van beschermd monument kreeg”.

Portofoons en overige hardware

Voor de invulling van de technische en kwalitatieve behoeften, werd geopteerd voor de Kairos basisstations van het merk Radio Activity. Apparatuur van deze Italiaanse fabrikant is wereldwijd veelvuldig in gebruikt en werd door Sonal al meermaals succesvol geïmplementeerd voor o.a. de havenbedrijven van Antwerpen en Gent. De voorgestelde configuratie kent qua specificaties zijn gelijke niet op de markt, en biedt uitstekende mogelijkheden qua uitbreidbaarheid.

Daarnaast werd een interface van het merk Omnitronics voorzien in combinatie met RediTalk ®, een Digitaal Radio Dispatch software pakket zonder centrale server. Omnitronics maakt gebruik van Radio over IP (RoiP) en heeft reeds eerder zijn deugdelijkheid bewezen in gelijkaardige samenwerkingen van Sonal met het Havenbedrijf Antwerpen.

00000