Atex portofoons

ATEX staat voor de Franse benaming “ATmosphère EXplosible” en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden.

Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Als hiervan genoeg aanwezig is kan dit, vermengd met de omgevingslucht (zuurstof) en een ontstekingsbron tot een explosie leiden. Explosies kunnen dodelijk letsel, zwaargewonden en/of grote materiële schade veroorzaken. Door één van deze drie factoren te elimineren kunnen explosies voorkomen worden.

Als in zulke gebieden nood is aan radiocommunicatie dient men gebruik te maken van intrinsiek veilige toestellen waarbij ontstekingsbronnen geëlimineerd zijn.

Sonal kan u daarin volgende merken aanbieden: Motorola – Kenwood – Entel